Buhay Mula Sa Kamatayan

Isaalang-alang ang Diyos

Pinalaya sa Takot

Ang Kahanga-Hangang Tagapayo

Ang Kanyang Layunin Para Sa Akin

Tingnan At Lasapin

Huminto At Alamin

Pag-Ibig Na Di Masusukat

Lantad Sa Diyos

Ang Di-Nakikitang Hukbo

Maging Ikaw Ay Templo ng Diyos

Ang Susi Ng Kapayapaan

Mga Pangakokng Subok Na