Lunas Sa Insomnia

 

 

Mga Awit 3:5-6 mbb “Ako'y nakakatulog at nagigising, buong gabi'y si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalaba'y di ako matatakot, magsipag-abang man sila sa aking palibot."

May lunas para sa insomnia. Ilan kaya sa atin ang tiyak na nakakatulog ng mahimbing at payapa tuwing gabi? Ilang milyong katao sa ating panahaon ang di makatulog dahil sa pahirap ng insomnia? Ngunit may kilala akong tao na alam ang lunas dito: Ako'y nakakatulog at nagigising, buong gabi'y si Yahweh ang tumitingin. Baka isipin n’yo na ang taong nagsabi nito ay walang kaproble-problema sa buhay. Na wala siya ni anumang alalahanin sa buhay. Ngunit nagkakamali ka. Mas matindi ang hinarap niyang mga kalaban, pahirap at pangaib na kanyang pinagdaanan kaysa sayo. Subalit nahanap NA niya ng lunas.

Ako’y nakakatulog at nagigising nang walang takot. Bakit? Sapagkat iniingatan ako ng Panginoon. Gabi-gabi ay ipinagkakatiwala niya ang sarili sa Panginoon. Natutulog siyang may pananalig sa Kanya. Alam niya na hawak ng Diyos ang kanyang buhay. Nakakatulog siya at nagigising nang walang pag-aalala, takot at pahirap ng insomnia. Kung hindi ka nakakatulog dahil ginagambala ka nito, isipin mo ang sinabi ni David at gawin ito sa iyong buhay.