Magtalaga – saka Magtiwala!

 

 

Mga Awit 37:5 Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala.

Gusto mo bang hawakan ng Diyos ang iyong sitwasyon, buhay, o problema? May tatlong hakbang na ipinahihiwatig sa talatang binasa ko.

Ang una, italaga mo ang iyong buhay sa Panginoon. Iyan ay kapasyahang minsan lang ginagawa. Kailangan italaga mo ang iyong buhay sa Panginoon at huwag mo nang pakialaman ito. Para kang naglalagak ng pera sa bangko na may kaakibat na resibo. Tiyak kang nagdeposito ka.

Ang pangalawang hakbang, magtiwala ka sa Panginoon. Ang pagtitiwala ay patuluyang asal. Ang pagtatalaga ay minsanan lang; ang pagtitiwala ay tuloy-tuloy. Patuloy kang magtitiwala. Kung nung isang araw ay nagdeposito ka ng pera sa bangko, ay di ka na mag-aalala kung ito’y nandun pa o kaya’y kung anong gagawin ng bangko dito dahil tiwala ka sa bangkong iyon. Ngunit sa usaping ito, ay hindi bangko ang iyong pinagtitiwalaan kundi nagtitiwala ka sa Panginoon.

At pag nagawa mo na ang una at ikalawang hakbang, ang pangatlo ay sa Panginoon: Kanya itong gagawin. Kanya itong tutupdin. Kung ano man ang iyong kalalagayan sa ngayon, o pangangailangan, o problema, o desisyon, ay italaga mo sa Panginoon – yan ang galaw. Patuloy kang magtitiwala sa Kanya – yan ang asal. At may ganap at payapa kang katiyakan: gagawin ito ng Panginoon. Siya ang may kontrol. Ipinagkakatiwala mo ang iyong pera sa bangko, at ipinagkakatiwala mo ang iyong problema sa Panginoon. Idulog mo lang sa Kanya, italaga mo sa Kanya, at patuloy kang magtiwala sa Kanya